Svein Pettersen style=

Svein Pettersen

Vetrantreffansvarlig Sekretær
Jan Kristian Næss style=

Jan Kristian Næss

Leder
Jan-Erik Ringen style=

Jan-Erik Ringen

Kasserer
Arne Ragnar Melhuus style=

Arne Ragnar Melhuus

Kameratstøtte leder Styremedlem
Helge Bostad style=

Helge Bostad

Styremedlem
Per Christian Jacobsen style=

Per Christian Jacobsen

Styremedlem