Svein Pettersen style=

Svein Pettersen

Vetrantreffansvarlig Sekretær
Jan Kristian Næss style=

Jan Kristian Næss

Leder
Tryggve Tellefsen style=

Tryggve Tellefsen

Nestleder
Jan-Erik Ringen style=

Jan-Erik Ringen

Kasserer
Helge Bostad style=

Helge Bostad

Kameratstøtte leder
Per Morten Brunborg style=

Per Morten Brunborg

Styremedlem
Per Christian Jacobsen style=

Per Christian Jacobsen

Styremedlem